Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk değerleri, özellikle hayırseverlik çizgisinde Anadolu coğrafyasında kendine yer edinmiş bir konu iken bu olguyu DİASAN kurucuları adına Anadolu'nun her yerinde bulabileceğimiz mimari yapılarıyla somutlandırmak mümkün. Yapılan Hayratlar, öğrenci bursları, okullar, camiler, bu güzel topraklardan geçen her bir insana, bir rahatlık ve gelişme imkanı sağlayarak, DİASAN kurucularının hayırseverliğinin görünen yüzü olmuştur.


SANCAKLAR VAKFI

Sancaklar Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının 2018 Faaliyet Raporu Bu toplam gelir kaynağının sarf mahalleri ise aşağıda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Vakfımız 2018 yılın da;

  • Mayıs sonuna kadar 309 öğrenciye 275.675 TL eğitim yardımı,
  • Ekim-Kasım-Aralık aylarında yeni eğitim yılı için 1332 öğrenciye 736.600 TL burs yardımı,
  • Yıl boyunca münferit 36.377 TL eğitim yardımı,
  • 379.300 TL Sağlık yardımının 360.000 TL si Siirt' de Kızılay Kan Merkezinin kuruluşuna yardım,
  • 1.352.700 TL çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, derneklere, vakıflara ve kişilere sosyal yardımı,
  • Diğer muhtelif yardım adı altında 441.700 TL nin; 210.000 TL si Siirt Spor Kulübüne, 100.000 TL si Van Emniyet Müdürlüğüne, 50.000 TL si Siirt Spor-Kültür Araştırma Vakfına (SİSKAV), 46.700 TL si Siirt Ceza Evi'ne yardım,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlar, Vakıflar, Dernekler ve muhtelif kişiler aracılığı ihtiyaç sahibi kişilere yakacak yardımı olarak yapılan harcamaların tutarı 980.758 TL dir.
  • Yine Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, muhtarlıkların, dernek ve vakıflar ile muhtelif kişiler aracılığı ile ayni olarak muhtaç kişilere gıda yardımı yapılmış, ramazanda iftar yemekleri organizasyonlarına 1.759.772 TL katkıda bulunulmuştur.
  • Diğer yardımlar altında 54.551 TL giyecek, 16.820 TL Kültürel ve Sosyal yardım,
  • Yıl sonuna doğru Siirt ilinde Devlet Hastanesinin bünyesinde yapımını sağladığımız Sancaklar Diyaliz Merkezi açılışı gerçekleşmiştir. Siirt'te böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan bir çok kişiyi Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gitmeye ve oralarda tedavilerini yaptırmak durumunda bırakmadan bu durumun telafisi, hastaların ümit kaynağı olacaktır. Bu tesis ile ilgili 1.127.952 TL harcamamız Siirt Valiliği ile yapılmış olan karşılıklı protokol sonucunda muhtelif tarihlerde yapılan ödemeler ile gerçekleşmiştir.

Vakfımızın 13. yılını tamamladığımız 2018 yılı sonunda gelmiş olduğumuz aşama ve yapmış olduğumuz sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler ile gururlanmakla birlikte ileriki yıllarda bu faaliyetlerimizin gelirimizle orantılı olarak artacağını ve memleketimizin ihtiyaç sahibi kişi ve yörelerine, bu arada memleketimiz olan Siirt'in ihtiyaç duyduğu ve devletin imkanlarının yetişmediği hususlara kaynaklarımızı tahsis edeceğimizi şimdiden taahhüt ederek vakfımıza yeni yılda başarılar ve hayırlı çalışmalar dileriz.

Saygılarımızı sunarız.